O spoločnosti RLT

Radiant Life Technologies

Priekopnícka Technológia 21.storočia

V roku 1995 sa spojila skupina rovnako zmýšľajúcich jednotlivcov s cieľom nájsť spôsoby ako pomôcť ľuďom, aby ľudia pomohli sami sebe. Následne, v júli 2009 sme založili spoločnosť Radiant Life Technologies, ktorá predstavuje medzinárodne rastúcu a rozvíjajúcu sa spoločnosť. Náš prístup znamená zhromaždenie svojich vlastných finančných a technických zdrojov, podnikateľských skúseností a takto, prostredníctvom holistickej sebestačnosti, podporovanie posilnenia jednotlivca.

Zakladateľ RLT, Théun Mares (s Ralphom, Bullmastiff)

Podiely na zisku, ktoré spoločnosť Radiant Life Technologies vytvorí, sú reinvestované na pokračujúci výskum ďalších špičkových technológií. Tieto technológie prinesú úžitok mužom a ženám, ktorí si nárokujú späť svoju osobnú silu, a ktorí sa stávajú viac a viac holistickými v rámci rozvíjania trvalo udržateľnej sebestačnosti.

 

Prvá z technológií, ktorú spoločnosť Radiant Life Technologies prináša svetu, je coMra-Therapy, revolučný prelom v rámci medicínskej vedy. Táto technológia umožňuje mužom a ženám stať sa omnoho sebestačnejšími a takto zodpovednými pri zvládaní a pri starostlivosti o svoje zdravie, pretrvávajúci stav pohody a zdravia, a tým aj svojho šťastia.

Víziou skupiny je byť priekopníkom nových technológiách, ktoré prinesú úžitok mužom a ženám, ktorí si nárokujú späť svoju osobnú silu, a ktorí sa stávajú viac a viac holistickými v rámci rozvíjania trvalo udržateľnej sebestačnosti.

Od našej Výkonnej riaditeľky Elizabeth Schnugh CA (SA)

Z pohľadu histórie ľudstva žijeme pravdepodobne v najvzrušujúcejších časoch vôbec. Máme veľmi veľa možností, ktoré prinášajú úžasné zážitky vo všetkých oblastiach. Tieto možnosti pramenia z ohromného množstva výziev s ktorými sa stretávame. Celosvetová situácia súčastnosti si vyžaduje priekopníkov, dobrodruhov, ambicióznych a priebojných ľudí. V skutočnosti je to tak, že ak Ste niekedy snívali o tom byť hrdinom či hrdinkou, táto doba Vám dovoľuje naplniť svoj sen. Svet potrebuje práve hrdinov a hrdinky, a ľudstvo vykazuje zúfalú potrebu mužov a žien, ktorí vykročia z kruhu a ukážu cestu vpred.

Osobne verím v holistický prístup, tak k nášmu zdraviu, ako aj vo všetkých stránkach našich životov. Toto zahŕňa nazretie za príznaky a hľadanie príčiny. Toľko nešťastia a nedostatku naplnenia v našich životoch je spôsobené nevyrovnanosťou v našich primárnych vzťahoch: v našich rodinách, v práci, vo voľnom čase, ako aj v rámci iných životne dôležitých vzťahoch, akými sú odkrytie a pochopenie zmyslu nášho života, či zároveň aký máme vzťah k svojmu telu a jedlu. Úspech a šťastie vo všetkých týchto oblastiach závisí na našej schopnosti zvládať vzťahy konštruktívne.

 

Z tohto dôvodu delím svoj čas a venujem ho aj inštitútu s názvom Institute for the Study of Man (ISM), ako jeho riaditeľka a zakladateľka. Kurzy ISM sú navrhnuté a robené s cieľom pozrieť sa na všetky naše vzťahy v novom svetle, ako aj poskytujú praktické nástroje na zvládanie akéhokoľvek typu vzťahu.

 

V rámci uplatňovania vízie holistickej sebestačnosti, sa my, v spoločnosti RLT, zúčastňujeme a odporúčame Relationships Courses (kurzy zamerané na vzťahy), ktoré ISM ponúka. Kurzy ponúkané ISM boli navrhnuté pod patronátom pána Théun Mares.

 

From our Co-CEO, Onnik Merdinyan

I enjoy exploring, experimenting and discovering. This led me to the discovery that life is a system of relationships that is completely interdependent, interactive and interconnected. I feel privileged to travel with my friends together on this rich and extravagant life’s journey!

Vision: to encourage people to help themselves and to travel light.

Podcast interview: Onnik shares about coMra and the 5 Principles of Life

 

RLT je spoločnosť registrovaná v rámci EU, ktorá je zameraná na vývoj a výrobu technológie 21.storočia, ktorých cieľom je sebestačnosť
a seba-posilnenie jednotlivca.

RLT je držiteľom certifikácií ISO :
ISO 13485:2012, ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, ISO 14971:2007

 

coMra-Therapy

Providing the physical body with all the necessary conditions it needs for what it alone is most qualified to do: namely, to heal itself.

 

The δeltaSeries Laser

Our unique healing device combining the four radiances into one coherent and focussed healing message to the body.