Náš prístup k liečeniu

Chyba
  • JFolder::files: Cesta nie je priečinok:

Holistický prístup k liečeniu, duševnej pohode, pocitu zdravia a sebestačnosti

Veľké civilizácie prichádzali a odchádzali a každá z nich mala svoje vlastné jedinečné metódy, ktorými dosahovala fyzické, emocionálne a mentálne zdravie. Keď sa venujeme štúdiu ktoréhokoľvek starovekého umenia liečiť, je zrejmé, že tak ako umenie a kultúra, aj umenie liečiť je vždy odrazom celkovej úrovne vedomia, ktoré je prítomné v danej civilizácii.

Nik nemôže poprieť skutočnosť, že 20.storočie zaznamenalo obrovské úspechy v oblasti vedy a praktickej medicíny. Tieto sú predovšetkým vďaka rozsiahlym zlepšeniam, ktoré sa zrealizovali v oblasti klinickej, laboratórnej a prístrojovej diagnostiky, v zdokonalení operatívnych zručností, a vo vývoji farmakoterapie (liekov a liečiv). Avšak, i napriek tomuto obrovskému pokroku v liečebných metódach moderných dní, nemôžeme ignorovať mnohé ničivé vedľajšie účinky liekov predpisovaných mnohými lekármi modernej doby.

...nemôžeme ignorovať mnohé ničivé vedľajšie účinky liekov predpisovaných mnohými lekármi modernej doby.

Liečenie 21.storočia – coMra-Therapy

Pred 45 rokmi sa objavil alternatívny a aj komplementárny prístup v liečení narastajúceho množstva ochorení. Bezpečnosť tejto metódy bola odvtedy skúšaná v laboratóriách, nemocniciach, na klinikách a privátne po celom svete. Dnes ju poznáme pod názvom Low-level Laser Therapy (liečba nízkofrekvenčným laserom). Dnes, príchodom coMra-Therapy sme urobili jedinečné doplnenia k laseru, magnetizmom, nízkofrekvenčným ultrazvukom a LED svetlami – pričom účinky všetkého boli už dokázané, ale teraz sa tieto všetky energie spojili do koherentného účinku v JEDNOM prístroji.

Najkvalifikovanejší lekár pri akejkoľvek chorobe je vlastná a vrodená inteligencia tela. My, v rámci RLT uznávame a rešpektujeme túto vrodenú inteligenciu a zložitosť tela. Preto, radšej ako zasahovanie a potláčanie, coMra-Therapy podporuje prirodzené schopnosti tela liečiť sa samo a jeho fungovanie na optimálnej úrovni.

Rešpektujeme vrodenú inteligenciu tela

Cítite sa chorý?
Nepoškodzujte sami seba!

Hippokratova písaha zahŕňa sľub – "Primum non nocere". Je to latinská fráza, ktorá znamená "V prvom rade neškodiť". coMra-Therapy, prvý v línii priekopníckych technológií 21.storočia dodržiava tento sľub. Prístroj je navrhnutý, vyvinutý a ponúknutý ako naše prispenie k novej, zodpovednej a zdravšej civilizácii 21.storočia. Dúfame, že Hippokrates by bol hrdý.

coMra-Therapy

Dodáva fyzickému telu a zabezpečuje potrebné podmienky, ktoré telo potrebuje pre to aby konalo čo samé najlepšie vie: konkrétne, aby sa samo liečilo.

 

δeltaSeries laser

Náš jedinečný prístroj kombinuje štyri žiarivé energie do jedného koherentného a sústredeného liečebného odkazu pre telo.

 
/media/mod_rltwewouldliketotalk/images/talk-icon.png

Kontaktujte nás

Naši reprezentatnti sú Vám k dispozícii podelia sa o svoje skúsenosti, a budú s Vami hovoriť ako Vám coMra-Therapy dokáže pomôcť. Naši reprezentanti sú prítomní vo všetkých častiach sveta!