Predstavenie coMra & the δelta

coMra-Therapy a δelta laser
Ako funguje?

Infračervený laser dodáva energetický stimul pre liečenie. Táto dodatočná energia je rozhodujúca a veľmi podstatná pre začatie liečebného procesu v chorých bunkách, ktoré sú prirodzene, v tejto situácii v energetickom deficite.


Štyri základné farby dodávajú odkaz liečiteľovi v nás; tento odkaz je buď, regenerovať alebo osviežiť, omladiť, v závislosti od toho, čo sa lieči. Toto všetko sa deje prostredníctvom:
a) Reálnych frekvencií použitých tak pre infračervený laser ako pre štyri farby;
b) Špecifická sekvenčnosť a geometria, v ktorej sú žiarivé energie emitované.


Magnetizmus dodáva silové pole, ktorého zámer je dvojaký:
a) Funguje ako cesta-kanál, ktorý udržuje všetky štyri žiarivé energie sústredené a nasmerované kam treba;
b) Určuje účinnú hĺbku, do akej ostatné energie prenikajú podkožnou vrstvou.


Ultrazvuk dodáva jemný, ale pevný stimul, ktorý umožňuje chorým bunkách, aby sa vnútorne pre-usporiadali omnoho rýchlejšie. Bunky sa stávajú choré (v nepohode) vtedy, keď ich príčina konkrétnej choroby dovedie k stavu, kedy sú vnútorne neusporiadané.


Štyri žiarivé energie účinkujúce spoločne

coMra-Therapy vychádza z MIL-Therapy a princípu známeho ako Koherentné Multi-Źiarenie. Praotcovia MIL-Therapy vedeli, že sú v podstate štyri základné žiarivé energie, ktoré sa musia syntezovať tak, aby účinkovali spoločne v jednom koherentnom celku. Tieto energie sú:
1. Infračervený laser,
2. Štyri základné farby: červená - zelená - indigo fialová - žltá,
3. Magnetizmus a 4. Ultrazvuk.

Ruský medicínsky vedci, ktorí boli priekopníkmi MIL-Therapy, sa od objavenia tejto liečby snažili o jej zdokonalenie, avšak do dnešného dňa majú medicínske lasery, pri účinku aký poskytujú, maximálne iba: infračervený laser, magnety a červené viditeľné svetlo. V júni 2009, Radiant Life Technologies urobila objav, ktorý sa považuje za najväčší prelom v tejto oblasti medicínskej vedy tohto storočia: posunuli MIL-Therapy do úplne novej úrovne, vďaka svojmu objavu omnoho vyhľadávanejšej techniky, kde sa kombinujú štyri vyššie spomenuté žiariace energie do jedného koherentne účinkujúceho celku. Radiant Life Technologies nazvala túto výrazne skvalitnenú formu MIL-Therapy Coherent Multi-Radiance Therapy - Koheretné Multi-Žiarenie, skrátene coMra-Therapy.

V júni 2009, Radiant
Life Technologies
urobila objav, ktorý sa považuje
za najväčší prelom
v tejto oblasti medicínskej
vedy tohto storočia:
coMra-Therapy.

Nízkofrekvenčné lasery stále viac a viac dokazujú svoje vysoko účinné pôsobenie tak v liečbe ako prevencii ochorení.

Bezpečné, cenovo efektívne liečebné lasery

Liečebné, či medicínske lasery používané v súčasnosti, spadajú do dvoch kategórií: vysokofrekvenčné lasery, ktoré sa osvedčili ako veľmi úspešná alternatíva k fyzicky vykonávaným chirurgickým zákrokom; a nízkofrekvenčné lasery, vyvinuté do podoby MIL-Therapy a teraz obohatené vo forme coMra-Therapy. Keďže tieto liečebné lasery musia obstáť vo svete, ktorému dominuje alopatická medicína, je dôležité podotknúť, že laserové liečby nenarušujú žiadne predpísané alopatické liečby či lieky, ale naopak zvyšujú pozitívny účinok alopatickej medicíny.

Lekári zo všetkých krajín, ale najmä krajín rozvojových, kde si nemôžu dovoliť veľmi vysoké a neustále sa zvyšujúce náklady na alopatickú medicínu, dnes sústreďujú svoju pozornosť na alternatívne liečebné metódy a, predovšetkým, doplnkovú medicínu. Dnes je nespochybniteľné, že kvantová elektronika, ktorá viedla k vývoju laserov, je obrovským prínosom v medicíne. Každým dňom pribúdajú nové klinické dáta k narastajúcemu objemu dôkazov vysoko kvalitného výkonu liečebných - medicínskych laserov. Dnes je už absolútne a evidentne jasné, že nízkofrekvenčné lasery majú nevyčerpateľné možnosti v oblasti liečenia.

Dnes je už absolútne a evidentne jasné,
že nízkofrekvenčné
liečebné - medicínske lasery majú
nevyčerpateľné
možnosti v
oblasti liečenia.

Neinvazívny, život-podporujúci a ekologicky bezpečný spôsob ako pôsobiť tak v oblasti liečby, ako aj prevencie ochorení.

Počiatok a pôvod coMra-Therapy

Určití priekopnícki a novátorskí lekári sú počas posledných niekoľkých desaťročí niešťastní a znepokojení súčasným pochopením Života, ktoré je založené na výhradne prežitých redukovaných teóriách, ktoré vyrástli z prílišne materialistického a predajného prístupu k vede. Títo lekári, v spolupráci s inžiniermi a vedcami iných disciplín, začali vývoj rôznych neinvazívnych, život-podporujúcich a ekologicky bezpečnýchspôsobov, ktoré pôsobia tak v oblasti liečenia, ako aj prevencie ochorení.

Takto sme, v 60.rokoch, zaznamenali narodenie liečby nízkofrekvenčnými lasermi (Low Intensity Laser Therapy) a v 90.rokoch narodenie MIL-Therapy, skrátený tvar pre Magnetic- Infrared-Laser Therapy (liečba infračerveným laserom a magnetizmom), medicínskej liečby, ktorá sa najviac podobá spôsobu, akým sa lieči samo fyzické telo. Toto bol začiatok skutočnej komplementárnej medicíny, pretože táto technológia je navrhnutá spôsobom, ktorý nenarúša prirodzené schopnosti tela liečiť sa, naopak, spolupracuje s fyzickým telo, konkrétne s liečiteľom v nás, poskytujúc a dodávajúc to, čo je potrebné pre vytvorenie potrebných podmienok aby telo robilo to, na čo je dostatočne spôsobilé: liečilo sa samo.

 

Poznatky a skúsenosti podrobnejšie...

Použite RLT databázu s vyhľadávaním pre FAQ, reálne skúsenosti používateľov ako aj obsiahle a podrobné štúdie a publikácie, ktoré prinášajú vedecké poznatky o coMra-Therapy.

 

δeltaSeries laser

Náš jedinečný prístroj kombinuje štyri žiarivé energie do jedného koherentného a sústredeného liečebného odkazu pre telo.

 

Viac ako 200 liečebných postupov

Odpoveďou na narastajúce požiadavky, vyvíjajú sa nové liečebné postupy, ktoré sa stále zhromažďujú a pridávajú k Užívateľskej príručke.