Introductie van coMra & de δelta

coMra-Therapie & de δelta Laser
Hoe werkt het?

De infrarood laser biedt de energetische stimulans voor genezing. Deze extra energie is van vitaal belang om het genezingsproces te laten plaatsvinden in de zieke cellen, die, in de regel, een energie tekort hebben.


De vier basiskleuren geven aan de innerlijke heler de boodschap: regenereren of verjongen, afhankelijk van wat er wordt behandeld. Dit alles gebeurd door middel van:
a) de feitelijke frequenties van zowel de infrarood laser als de vier kleuren;
b) de specifieke sequentie en geometrie waarin de radianties worden toegepast.


Het magnetisme zorgt voor een krachtveld met twee doelen:
a) Het fungeert als een kanaal dat de radianties focust en richt;
b) Het bepaalt de effectieve diepte waarin de andere radianties in de onderhuidse laag doordringen.


Het ultrageluid geeft een zachte maar stevige impuls, waardoor de zieke cellen zich intern veel sneller reorganiseren. Cellen worden ziek (in het Engels: dis-eased = ongemakkelijk, gestresst) wanneer de oorzaak van een bepaalde ziekte er toe leidt dat ze intern gedesorganiseerd raken.


Vier samen-werkende radianties/energieën

coMra-Therapie is gebaseerd op MIL-therapie en het principe dat bekend staat als Coherente Multi-Radianties. De voorvaderen van MIL-Therapie wisten dat er vier stralende energieën zijn die samengevoegd moeten worden opdat ze als één kunnen samenwerken. Deze energieën zijn:
1. Infrarood laser, 2. Vier basiskleuren: rood - groen - indigo violet - geel,
3. Magnetisme and 4. Ultrageluid.

De Russische medische wetenschappers die de baanbrekende MIL-therapie hebben ontwikkeld hebben sindsdien geprobeerd om deze techniek te perfectioneren. Maar tot op heden bestaan moderne medische lasers, hoe effectief ze verder ook mogen zijn, op hun best alleen maar uit infrarood lasers, magneten en rood licht. In juni 2009 maakte Radiant Life Technologies de feitelijk grootste doorbraak in de medische wetenschap van deze eeuw. Zij bracht MIL-Therapie naar een totaal nieuw niveau door de techniek te ontdekken waar zo lang naar gezocht was: hoe de 4 radianties in één samenwerkend geheel te combineren. Radiant Life Technologies heeft deze sterk verbeterde vorm van MIL-Therapie Coherent Multi-Radiantie Therapie genoemd, afgekort als coMra-Therapie.

In Juni 2009 maakte Radiant Life Technologies
de feitelijk grootste doorbraak in de medische wetenschap van deze eeuw:
coMra-Therapie

 

 

Steeds meer blijkt dat lage intensiteit lasers zeer effectief zijn voor zowel behandeling als preventie van een grote verscheidenheid aan ziekten.

Veilige, betaalbare medische lasers

Medische lasers vallen vandaag de dag in twee categorieën: hoge intensiteit lasers, die hebben bewezen een zeer succesvol alternatief voor fysieke chirurgie te zijn, en lage intensiteit lasers, zoals die ontwikkeld door MIL-therapie en nu verbeterd door coMra-Therapie. Aangezien de medische laser moet concurreren in een wereld die gedomineerd wordt door allopathische geneeskunde, is het belangrijk op te merken dat laserbehandelingen voorgeschreven allopathische geneeswijzen niet in de weg staan, maar in plaats daarvan de positieve effecten van de allopathische geneeskunde versterken.

Artsen uit vele landen, maar vooral uit ontwikkelingslanden die zich de zeer hoge en voortdurend stijgende kosten van allopathische geneeskunde niet kunnen veroorloven, richten hun aandacht steeds meer op alternatieve geneeswijzen en, in het bijzonder, op complementaire geneeskunde. Er bestaat tegenwoordig weinig twijfel over dat kwantum fysica en elektronica, die leidde tot de ontwikkeling van lasers, een enorme bijdrage aan de geneeskunde levert. Elke dag tonen nieuwe klinische gegevens een steeds groeiend bewijs van de hoge werkzaamheid van medische lasers. Het is nu overduidelijk dat lage-intensiteit medische lasers onuitputtelijke mogelijkheden hebben op het gebied van genezing.

Het is nu overduidelijk dat lage intensiteit medische lasers onuitputtelijke mogelijkheden hebben op het gebied van genezing.

Een niet-invasieve, leven-ondersteunende, duurzame en veilge manier van zowel behandelen als preventie van ziekte.

De oorsprong van coMra-Therapie

Een aantal innovatieve artsen kreeg de afgelopen decennia in toenemende mate moeite met onze huidige opvatting over wat “leven” is. Een opvatting die volledig gebaseerd is op verouderde reductionistische theorieën voortkomend uit een buitengewoon materialistische en commerciele benadering van wetenschap. Deze artsen begonnen, samen met ingenieurs, natuurkundigen en wetenschappers uit andere disciplines, allerlei andere manieren van behandelen en preventie van ziekte te ontwikkelen: niet-invasief, leven-ondersteunend, duurzaam en veilig.

Zo zagen we in de jaren zestig van de vorige eeuw de geboorte van Lage-Intensiteit Laser Therapie en in de jaren negentig van MIL-Therapie, een afkorting voor Magnetische-Infrarood-Laser Therapie - een medische therapie die het meest lijkt op de manier waarop het fysieke lichaam zichzelf geneest. Dit was het begin van ware complementaire geneeskunde, want deze technologie is ontworpen om zich niet te mengen in het vermogen van het lichaam zich op natuurlijke wijze zelf te genezen. In plaats daarvan werkt het samen met het fysieke lichaam dat wil zeggen, de innerlijke genezer, door het te voorzien van alles wat het nodig heeft om datgene te doen waar het het meest geschikt voor is: namelijk, zichzelf te genezen.

 

Ga dieper...

Zoek in de Databank van RLT naar antwoorden op vragen, testimonials en de wetenschap-
pelijke achtergronden van coMra-Therapie.

 

De δelta Laser serie

Ons unieke apparaat voor genezing dat de vier radianties combineert in één coherente en gerichte boodschap van heling aan het lichaam.

 

200 behandelingen

In antwoord op een toenemende vraag worden voortdurend nieuwe behandelingen ontwikkeld, samengevoegd en aan de gebruikersgids toegevoegd.