δelta Felhasználói útmutató

coMra és δelta Lézer
javasolt kezelések

A felhasználói útmutató kezeléseinek listáját folyamatosan bővítjük az egyre gyarapodó klinikai adatok függvényében. Az egyre növekvő igények újabb kezelési módszerek folyamatos szerkesztését és nyilvánosságra hozatalát sarkallják. Tehát látogasson rendszeresen ide vissza, hogy megtalálja a legfrissebb kezelési módszereket és kiegészítéseket. Tartson velünk, kapjon friss értesítést a legújabb kiegészítésekről!

A dokumentumok megnyitásához a legfrissebb Adobe® Acrobat Reader-re van szüksége.

/media/mod_rltdownloadmaterialbutton/images/ug-icon.png

δelta Felhasz- nálói útmutató

A Delta lézerhez egy kiváló minőségű, angol nyelvű felhasználói útmutató van csatolva. Abban az esetben, ha Önnek egy más nyelvű, ingyenesen letölthető elektronikus példányra van szüksége, itt mindig megtalálja.

Alább kiválaszthatja a kívánt nyelvet:
 
 
 
 
 
A dokumentumok megnyitásához a legfrissebb Adobe® Acrobat Reader-re van szüksége.
 
/media/mod_rltdownloadmaterialbuttonbug/images/bug-icon.png

Beauty &
Wellness Guide

A 160 page Beauty & Wellness Delta User Guide, features new treatments for cleansing and detox, sexual health, weight issues, cellulite and much, much more!

Please select your preferred language:
 
 
 
 
 
You will need the latest version of Adobe® Acrobat Reader to view the PDF.
 
/media/mod_rltupdatesandoffers/images/newsletter-icon.png

Tartson velünk

Hírek, ajánlatok és újdonságok. Regisztráljon, véleményezzen az RLT blog-ján!

 
 

A "δelta hatás"

A blogunkon megtalál mindent amire szüksége van, beleértve esettanulmányokat, nyilatkozatokat és újdonságokat.