O společnosti RLT

Radiant Life Technologies

Přínášíme průlomové technologie 21. století

V roce 1995 se dala dohromady skupina stejně smýšlejících jednotlivců se společným cílem, hledání cest jak pomoci lidem, aby si pomohli sami sobě. V roce 2009 vznikla společnosti Radiant Life Technologies, jež je v současnosti rostoucím, mezinárodním obchodním subjektem. "Dali jsme dohromady své finanční, podnikatelské a technické prostředky za účelem propagace holistické samostatnosti k posílení jednotlivce".

Zakladatel RLT, Théun Mares (s Ralfem, Bullmastiff)

Veškeré zisk společnosti Radiant Life Technologies je reinvestován do dalšího výzkumu s cílem vyvinout další pokrokové technologie. Tyto technologie prosazující princip holistické, trvalé udržitelnosti a samostatnosti budou přínosem pro všechny muže a ženy v jejich úsilí uplatnit své právo a nárok na osobní blaho.

 

coMra-Terapie, průlomový objev v medicínské vědě, je první technologií 21. století od Radiant Life Technologies. Tento revoluční způsob léčby nabízí všem lidem větší samostatnost, a možnost převzetí individuální zodpovědnosti za vlastní zdraví a dlouhodobě přetrvávající pocit štěstí a pohody.

Vizí RLT je přináčet nové technologie, jež budou přínosem pro všechny muže a ženy v jejich úsilí stát se více a více holistickými při prosazování a rozvoji samo-
statnosti a sebeudržitelnosti.

Prohlášení CEO, Elizabeth Schnugh CA (SA)

Žijeme pravděpodobně v nejvíce vzrušující době v historii lidstva. Máme možnost účastnit se na mnoha baječných dobrodružstvích, jež přicházejí se všemi těmi zkouškami, kterým musíme v současnosti čelit. Globální světová situace dneška potřebuje průkopníky, dobrodruhy a muže a ženy činu. Fakticky vzato, pokud jste někdy snili o tom být hrdinou nebo hrdinkou, tak teď je ta doba kdy můžete naplnit svůj sen. Svět dneška potřebuje hrdiny, a lidstvo nutně potřebuje muže a ženy jež jsou připraveni vystoupit z pomyslného kruhu a ukázat cestu kupředu.

Věřím v holistický přístup nejen ke zdraví, ale ke každému aspektu našeho života. Tento přístup vyžaduje nezbytný pohled za symptomy a nutné hledání příčin. Pocit nespokojenosti a nenaplnění v životě má svou příčinu ve vztazích a v jejich nerovnováze, ať jsou to vztahy v rodině, v zaměstnání, ve volno časových aktivitách, či v jiných pro náš život důležitých oblastech. Patří zde rovněž objevování smyslu života, jaký máme vztah k našemu tělu a k tomu co jíme. Úspěch a štěstí ve všech těchto oblastech závisí na schopnosti jednotlivce zvládat tyto vztahy konstruktivně.

 

Jako ředitel a zakladatel Institutu pro studium člověka (Institut for the Study of Man – ISM) se tomuto rovněž věnuji. Kurzy ISM jsou navrženy tak, aby účastníkům poskytly nový pohled na jejich vztahy a nabídly nástroje, jak jakýkoli typ vztahu zvládat.

 

V souladu s vizí RLT o holistické samostatnosti, se všichni z nás těchto kurzů účastní a doporučují je. Nabízené kurzy vznikly ze spolupráce a pod záštitou zakladatele RLT, Théuna Marese.

 

From our Co-CEO, Onnik Merdinyan

I enjoy exploring, experimenting and discovering. This led me to the discovery that life is a system of relationships that is completely interdependent, interactive and interconnected. I feel privileged to travel with my friends together on this rich and extravagant life’s journey!

Vision: to encourage people to help themselves and to travel light.

Podcast interview: Onnik shares about coMra and the 5 Principles of Life

 

RLT je společnost registrována v EU.
RLT vyvíjí a poskytuje technologie 21. století určené k prohloubení soběstačnosti a
k podpoře osobního rozvoje jednotlivce.

RLT je držitelem těchto ISO certifikátů:
ISO 13485:2012, ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, ISO 14971:2007

 

coMra-Therapy

Providing the physical body with all the necessary conditions it needs for what it alone is most qualified to do: namely, to heal itself.

 

The δeltaSeries Laser

Our unique healing device combining the four radiances into one coherent and focussed healing message to the body.