Náš přístup k léčení

Chyba
  • JFolder::files: Cesta není složkou:

Holistický přístup k léčení, zdraví a soběstačnosti

Z historických zdrojů víme, že všechny civilizace, jež v minulosti vznikly a zase zanikly, měly každá svou unikátní metodu, jak dosahovat fyzického, emocionálního a psychického zdraví. Ze studia prastarých metod léčení vyplývá, že stejně jako umění a kultura i lékařství bylo vždy odrazem všeobecné úrovně dané civilizace.

Nikdo nemůže odepřít praktické medicíně a vědě obrovský pokrok, jehož ve 20. století dosáhla. Patří sem dokonalá klinická, laboratorní a přístrojová diagnostika, stále dokonalejší operační nástroje a farmaceutická léčiva.

Nicméně i přes tyto mílové kroky moderního lékařství nemůžeme ignorovat mnohé katastrofické vedlejší účinky léčiv, jež jsou lékaři pacientům předepisovány.

...nemůžeme ignorovat mnohé katastrofické vedlejší účinky léčiv, jež jsou lékaři pacientům předepisovány.

coMra-Terapie – léčení ve 21. století

Před 45 lety se objevily nové komplementární přístupy k léčení stále narůstajícího se počtu nemocí. Bezpečnost těchto nových metod byla testována v laboratořích, nemocnicích, klinikách a v domácnostech po celém světe. Dnes jsou tyto léčebné metody známy jako terapie nízko energetickými lasery (LLLT). coMra-Terapie povýšila všechny tyto metody využívající účinku laseru, magnetismu, ultrazvuku a světla z LED diod o novou kvalitu, koherenci a jsme nyní schopni všechna tato záření a jejich pozitvní účinky, využít najednou v jednom zařízení.

Ten nejkvalifikovaněnjší odborník na jakoukoli nemoc je vnitřní inteligence našeho těla. V Radiant Life Technologies uznáváme a respektujeme tuto vlastní inteligenci a komplexnost organismu.

Proto raději než zasahovat nebo potlačovat, coMra-Terapie podporuje přirozenou schopnost organismu se vyléčit a optimálně fungovat.

Respektujeme vlastní vrozenou inteligenci organismu

Cítíte se nemocní?
Neubližujte si!

V Hipokratově přísaze je řečeno – "Primum non nocere". Tato v překladu znamená "Neubližovat především". coMra-Terapie jako první technologie 21. století od RLT splňuje tento slib. Námi navržená a vyvinuta terapie nabízí tímto naš podíl na vzniku nové, zodpovědné a zdravější civilizace 21. století. Věříme, že by byl Hipokrates na nás hrdý.

coMra-Terapie

coMra-Terapie poskytuje fyzickému tělu všechny nutné podmínky k tomu, aby se jako nejvíce kvalifikované pro toto, vyléčilo sámo.

 

Laser δelta

Naše unikátní léčebné zařízení kombinující záření ze čtyř zdrojů v jedno koherentní a cílené sdělení inteligenci organismu.

 
/media/mod_rltwewouldliketotalk/images/talk-icon.png

Kontaktujte nás

Naši zástupci jsou připravení se s vámi podělit o své zkušenosti a rádi s vámi proberou, jak může být coMra-Terapie prospěšná i vám.