Představení coMra & laseru δelta

coMra-Terapie & δelta Laser
Principy působení

Infračervený laser poskytuje potřebný léčebný, energetický stimul. Vyšší energie je vitální pro průběh léčebného procesu v nemocných buňkách, jež jelikož jsou nemocné, mají energie nedostatek.


Čtyři základní barvy poskytují léčiteli v nás (inteligenci organismu) sdělení o regeneraci nebo omlazení, podle toho, co léčíme. K tomuto slouží:
a) použité frekvence, jak pro infračervený laser, tak i pro užité čtyři barvy;
b) specifické načasování a geometrické nastavení zdrojů záření.


Magnetismus poskytuje silové pole, které:
a) vytváří kanál, jež směruje použitá záření;
b) určuje hloubku, do jaké ostatní použitá záření do organizmu proniknou.


Ultrazvuk poskytuje jemný, ale pevný impuls umožňující rychlou vnitřní reorganizaci nemocných buněk. Je důležité zmínit, že buňky jsou nemocné, pokud jsou z určitého důvodu dezorganizované, a tím důvodem je příčina nemoci.


Čtyři společně působící záření

coMra-Terapie je založena na MIL Terapii a na principu, známém jako "Coherent Multi-Radiances" (koherentní multi záření). Otcové MIL Terapie věděli, že cílem jejich výzkumu je systetizovat čtyři záření v jeden koherentní celek.
Tyto záření (zdroje energie) jsou:
1. Infračervený laser, 2. Čtyři základní barvy: červená - zelená - indigo fialová - žlutá, 3. Magnetismus a 4. Ultrazvuk.

Ruští vědci v oboru medicíny byli první, kteří vyzkoušeli MIL-Terapii a od té doby se ji snaží vylepšovat. Moderní medicínské lasery, i když jsou velice efektivní, však v sou-
časné době obsahují jen infračervený laser, magnety a červené světlo.

V červnu 2009 uskutečnili experti z Radiant Life Technologies něco, co může být považováno za průlom v medicínské vědě tohoto století a pozvedli MIL terapii na zcela novou úroveň. Našli způsob, jak všechna čtyři výše uvedená záření zkombinovat v je-
dno koherentní záření. V Radiant Life Technologies pojmenovali tuto vylepšenou verzi MIL terapie – Coherent Multi-Radiance Therapy, ve zkratce coMra-Terapie.

V červnu 2009 uskutečnili experti z Radiant Life Technologies něco,
co může být považováno
za průlom v medicínské vědě tohoto století: vznikla coMra-Terapie.

Lasery s nízkou intenzitou prokazují svou efektivnost
při léčení a prevenci mnoha onemocnění.

Bezpečné, všem dostupné medicínské lasery

Lasery v medicíně dělíme do dvou kategorií: lasery s vysokou intenzitou, úspěšně využívané v chirurgii; lasery s nízkou intenzitou, vyvinuté pro MIL terapii a nyní pro vylepšenou coMra-Terapii. Jelikož se medicínské lasery s nízkou intenzitou prosazují ve světe alopatické medicíny, léčení lasery standardní léčbu neovlivňuje, ale naopak zvyšuje pozitivní efekt alopatické medicíny. Medicínská laserová technologie medicínu alopatickou doplňuje.

Lékaři z mnoha, a hlavně rozvojových zemí, které čelí neustále se zvyšujícím nákladům na alopatickou medicínu, obracejí svou pozornost na alternativní způsoby léčení a na komplementární medicínu. Dnes již málokdo pochybuje o kvantové elektronice, jež vedla k vývoji laserové technologie, a podílí se tak na léčení a je nedílnou součástí medicíny. Každý den jsou získávána nová klinická data, dokazující vysokou účinnost medicínských laserů. Existuje již hojnost důkazů, prokazujících nevyčerpatelné možnosti medicínských laserů ve sféře léčení chorob.

Existuje již hojnost
důkazů, prokazujících nevyčerpatelné možnosti medicínských laserů ve sféře léčení chorob.

Neinvazivní,
život podporující, ekologicky bezpečný způsob léčení a prevence chorob.

Původ coMra-Terapie

V posledních několika desetiletích se i mezi lékaři objevili takoví, kteří byli nespokojeni se současným pohledem na život, jež je plně založen na již překonaných a zjednodušu-
jících teoriích, které vznikly z nadměrně materialistického a zištného přístupu ke vědě. Tito pokrokoví lékaři, společně s inženýry, fyziky a vědci, začali vyvíjet různé neinvazi-
vní, život podporující, ekologicky bezpečné
způsoby léčení a prevence chorob.

Kolem roku 1960 se zrodila MIL terapie, terapie magneticko-infračerveným laserem.
MIL terapie napomáhá lidskému organismu v jeho přirozené schopnosti vyléčit se sám.

Toto je počátek oboru a technologie, jež z principu neovlivňuje přirozenou funkci těla, ale spolupracuje s ním. MIL terapie poskytuje tělu a léčiteli v nás všechny nutné podmínky k tomu, aby se jako nejvíce kvalifikované pro tuto činnost, vyléčilo samo.

 

Prozkoumejte...

Vyhledejte v archívu RLT zkušenosti uživatelů, časté dotazy, vědecké články a další doporuče-
ní využití Delta Laseru.

 

Laser δelta

Naše unikátní léčebné zařízení kombinující záření ze čtyř zdrojů v jedno koherentní a cílené sdělení inteligenci organismu.

 

Více než 200 postupů

Dle požadavků uživatelů jsou vytvářeny nové léčebné postupy a uživatelský manuál je takto průbězně doplňován a rozširován.