Holistické liečenie a Sebestačnosť

Predstavenie coMra
a δelta laseru

Zabezpečte fyzickému telu všetky potrebné podmienky, ktoré telo potrebuje, aby konalo najkvalifikovanejšie, konkrétne aby liečilo...

δeltaSeries Nízkofrekvenčný laser

Jedinečný liečebný prístroj, ktorý ako úplne prvý kombinuje štyri žiarivé energie – infračervený laser, farby, magnetizmus, ultrazvuk

Náš prístup
k liečeniu

Veľké civilizácie prichádzali a odchádzali a každá z nich mala svoje vlastné, jedinečné metódy, ktorými dosiahla fyzické,
δelta Užívateľská príručka a liečby

Liečby v DeltaUžívateľskej príručke sú aktualizované a odrážajú narastajúcu databázu údajov.

RLT
na YouTube

RLT má rastúci počet videí a prezentácií,ktoré sú nápomocné pri začatí používania Vášho Delta lasera s dôverou a...

RLT Blog:
“Účinky δelta

Každý má úžitok z liečivej sily coMra-Therapy. Či Ste laik,lekár,liečiteľ, zubár, kozmetička,

My 89 year-old neighbour developed severe hip pain as a result of a fall. Then her knee started to give her pain, through trying to compensate. I lent her my Delta, and she was thrilled to report an immense improvement within 24 hours.

Cape Town, South Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RLT Searchable
Databáza

Vyhľadať v RLT databáze. Reálne a praktické skúsenosti používateľov, FAQ, vedecké články a dodatočné odporú...

Journal of
coMra -Therapy

Dedicated to sharing the knowledge of how coMra-Therapy can support you on your journey to health and self-sufficiency.

RLT is an EU registered company dedicated to the development and manufacturing of 21st century technology aimed at the self-suffi-
ciency & self-empowerment of the individual.

RLT holds the following ISO certifications:
ISO 13485:2012, ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, ISO 14971:2007

 
/media/mod_rltupdatesandoffers/images/newsletter-icon.png

Kontaktujte nás

Dostávajte ponuky a aktualizácie k Užívateľským príručkám alebo sa prihláste prispievať do nášho blogu!

 
 
/media/mod_rltonlinestorebutton/images/shop-icon-black.png

Webshop now

Visit our online store to buy
DeltaSeries Low-level Lasers and accessories.